Posted on מאי 20, 2023אפריל 2, 2023Categories משכנתא הפוכה

האם יש ריבית על משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה היא הלוואה המובטחת כנגד ההון העצמי של ביתך שיכולה לשמש לתכנון פרישה, הוצאות דיור מופחתות או כיסוי שיפוצים נחוצים בבית וארנונה. אבל יתכן שמשכנתא הפוכה לא תתאים לכולם. זהו מוצר פיננסי מורכב עם עמלות ועלויות רבות, לכן עליך לשקול היטב את האפשרויות שלך לפני שתסכים למשהו. מה הם שיעורי ריבית? סכום הריבית המגיע על משכנתא הפוכה תלוי בגיל, ערך הבית וסוג ההלוואה. בדרך כלל, יש לך את הבחירה בין אפשרויות תעריף קבוע או משתנה. אפשרויות ריבית משתנה קשורות … Continue reading "האם יש ריבית על משכנתא הפוכה?"