Posted on אפריל 15, 2023מרץ 12, 2023Categories אנשים עם מוגבלות

מהי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות?

תעסוקה היא מרכיב אינטגרלי של חיים מלאים בקהילה עבור אנשים עם מוגבלות. לרוע המזל, אנשים רבים נותרים מובטלים או חסרי עבודה למרות יכולתם, רצונם ונכונותם לעבוד. חוק האמריקנים עם מוגבלויות, הידוע גם בשם ADA, מגן על אנשים עם מוגבלות מפני אפליה בעבודה ודורש מהמעסיקים לספק התאמות סבירות לעובדים עם מוגבלות. האם העסקה של בעלי מוגבלויות היא סוג של תעסוקה טובה ? עבודה היא הסדר חוזי בין מעסיק לעובד שבו שני הצדדים מסכימים לבצע משימות זה עבור זה בתמורה לתשלום. זה … Continue reading "מהי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות?"