קטגוריה: תעסוקה נתמכת

פתיחת הזדמנויות: תעסוקה נתמכת לאנשים עם מוגבלותפתיחת הזדמנויות: תעסוקה נתמכת לאנשים עם מוגבלות

דמיינו לרגע עולם שבו לכולם, ללא קשר ליכולותיהם הפיזיות או הקוגניטיביות, ניתנת הזדמנות הוגנת לתרום את כישוריהם, כשרונותיהם ותשוקתם. העולם ...