Posted on מאי 21, 2023פברואר 19, 2023Categories ניהול רכש

מהו ניהול רכש?

ניהול רכש לחברות הוא פעילות של רכישת מוצרים, חומרים, סחורות ושירותים הדרושים לניהול עסק יעיל. תהליך זה ממלא תפקיד אינטגרלי בפעילותו של כל ארגון; לכישלון שלו יכולות להיות השלכות חמורות על השורה התחתונה שלך. מערכת ניהול רכש יכולה לייעל שלבים רבים בתהליך זה, כגון כניסת ספקים וניהול חוזים. הוא גם מבצע בדיקת נאותות על פני מגוון שלבים, וחוסך זמן ומאמץ בטווח הארוך. מה עושה מנהל רכש? מנהלי רכש אחראים לפיקוח על רכש סחורות ושירותים עבור ארגון. הם מעריכים ספקים, מנהלים … Continue reading "מהו ניהול רכש?"